Llenguamia.cat

Pàgina Web

La plaça digital del català de l’Alguer

El projecte llenguamia.cat naix el 2017 amb l’objectiu d’indexar els materials digitals en català de l’Alguer o sobre el català de l’Alguer presents en pàgines web d’accés lliure. La sua finalitat és potenciar l’alguerés en l’era de l’ICT (tecnologies de la informació i comunicació).

Actualment posa a disposició dels usuaris circa 1.200 contenguts, indexats i ellaçats amb un sistema eficient de paraules clau.

Seccions destacades del projecte

És fàcil!

Llenguamia.cat se presenta als usuaris en català l’Alguer. Sabem però que tres quarts de la població de la ciutat no sap llegir el català, un fet que hauria pogut impedir a bona part dels algueresos d’utilitzar la pàgina amb profit.

Partint d’aquestes condicions inicials, havem construït una secció rica de materials que poden ajudar els usuaris a familiaritzar amb els textos escrits en la nostra llengua materna.

Contenguts

Aquesta secció representa el cor del projecte, i recull tots els materials indexats.

És possible navegar a través dels contenguts d’una manera intuïtiva i lliure, però és també possible utilitzar filtres que nos permeten seleccionar el material en funció del mitjà (vídeos, àudios, etc.), de la tipologia (poesies, articles científics, cançons, etc.), d’algunes paraules clau específiques (agricultura, corall, etc.), i de la lletra inicial de cada contengut.

Materials per criatures

Secció dedicada a vídeos, textos, cançons i contes tradicionals pensats per als més petits, i, perquè no, també per a nosaltres!